Dit is de handleiding voor deze USB stick voice recorder:99.jpg

Opladen

Verbind de USB stick met uw pc of een USB oplader.

Tijdens het opladen brand het rode indicatielampje. Zodra de accu vol wordt het lampje blauw.

De voice recorder naar wens instellen

Verbind de USB stick met een PC.

Op het geheugen van de USB stick staat een .txt bestand genaamd MRECSET, open dit bestand.

U kunt de waarden achter TIME, VOR, BIT, GAIN, PART naar wens aanpassen.

TIME:

Voorbeeld: 17:30 2022/4/15

Pas hier de tijd aan. Stel het is 15 April 2022 17:30 uur, de waarde word dan: '17:30 2022/4/15'. De nieuwe tijd wordt overgenomen zodra de voice recorder voor het eerst opnieuw opstart.

VOR:

0-7

Automatisch opnemen bij het horen van geluid. Met de waarde 0 staat het automatisch opnemen uit en wordt er continu opgenomen zodra de voice recorder wordt aangezet. Kies een getal van 1 tot 7 om het automatisch opnemen bij het horen van geluid aan te zetten, met als 7 de hoogste gevoeligheid.

Bij het automatisch opnemen worden alle fragmenten in 1 audiobestand opgeslagen tot de ingestelde maximale bestandsgrootte 'PART' is bereikt.

BIT:

1-4

Stel met de waarde 1-4 de geluidskwaliteit in. 1: 32kbps, 2: 64kbps, 3: 128kbps, 4: 192kbps.

GAIN:

1-7

De gevoeligheid van de microfoon, waarde 1-7. Standaard op 7. Wilt u van dichtbij luidruchtige mensen opnemen en worden de opnames onverstaanbaar omdat het volume harder is dan wat voice recorder kan opnemen, stel dan de GAIN in op een lagere waarde.

PART:

10-240

De maximale lengte van een audiobestand in minuten. In te stellen van 10 tot 240 minuten. Stel u neemt 14 uur continu op en heeft PART ingesteld op 60, dan krijgt u 14 audiobestanden van 60 minuten.

De voice recorder in gebruik nemen

Zorg dat de voice recorder voldoende is opgeladen en is losgekoppeld van uw pc.

Zet de schakelaar op 'on', de voice recorder heeft ongeveer 5 seconden nodig om op te starten. Zet de schakelaar op 'off' om te stoppen met opnemen en de opname op te slaan.

U kunt niet opnemen terwijl de voice recorder verbonden is met een PC. U kunt wel de voice recorder aan zetten en vervolgens verbinden met een USB oplader. In dat geval bent u niet afhankelijk van de accu capaciteit.

Opnames beluisteren

Verbind de voice recorder met een PC en open de map RECORD. Hierin staan alle opnames.

Als het niet lukt om de opnames met de standaard mediaspeler van uw PC af te spelen dan raden we aan om VLC Media Player te gebruiken. Dat is gratis te downloaden via www.videolan.org.

Eventueel kunt u met het programma Audacity geluidsopnames knippen en bewerken.

Opnames verwijderen

Let op als u opnames verwijdert van de USB stick. Via een Windows PC worden opnames meestal direct verwijderd en is het geheugen op de USB stick direct weer vrij. Gebruikt u een Mac of Linux pc dan kan het zo zijn dat na het 'deleten' van een opname deze niet daadwerkelijk wordt verwijderd, maar alleen onzichtbaar wordt gemaakt en in de prullenbak wordt geplaatst. Het is in dat geval belangrijk om na het verwijderen van opnames ook direct de prullenbak van uw pc te legen.

Problemen verhelpen

Mocht de voice recorder niet meer functioneren dan is er misschien iets mis gegaan bij het loskoppelen of het verwijderen van bestanden. U kunt de voice recorder herstellen door hem te formatteren. Bij het formatteren van een USB stick wordt alles wat er op staat gewist.

Loopt u tegen een ander probleem aan, neem dan contact met ons op via de contactpagina.