Handleiding Spy Camera Bril 480P V13

Voorbereiding.

 1.  MicroSD Slot Spy Camera BrilPlaats een MicroSDHC geheugenkaart met een snelheid van minimaal class 6 in het MicroSD kaartslot. 

 2. Verbindt de bril via de meegeleverde USB kabel met uw PC. Tijdens het opladen zal het rode indicatielampje gaan knipperen. Zodra de bril volledig is opgeladen gaat het blauwe lampje continu branden.

  Uw pc zal de bril herkennen als een extern geheugen, net als een usb stick. Het kan een paar seconden duren voordat uw pc de bril herkend. Een volledig lege accu kan de oorzaak zijn indien de bril niet wordt herkend, in dit geval kunt u de bril enkele minuten laten zitten en vervolgens opnieuw aansluiten.

 3. Koppel de bril los van de USB kabel. Kies in uw Windows of Mac omgeving altijd eerst voor ‘hardware veilig verwijderen’ of ‘ontkoppelen’. Wacht vervolgens enkele seconden tot het blauwe lampje in de bril uit gaat.

 4. Zet de bril aan door de knop in de rechter poot enkele seconden in te drukken. Het blauwe lampje gaat aan, en brand continu in de stand-by modus.

 5. Time Setting Spy BrilMaak een foto of een filmpje zoals bij ‘Filmen en foto’s maken’ omschreven is en verbind daarna de bril opnieuw met uw pc. Na het eerste gebruik zullen de nodige mappen en het ‘time.txt’ bestand zijn aangemaakt. Open het ‘time.txt’ bestand dat nu op het geheugen in de bril staat en pas hierin de tijd aan. Stel het is 2 Oktober 2020 11:09 uur, dan wordt de tijd in het bestand ‘2020-10-02 11:09:01’ (jaar-maand-dag uur:minuut:seconde). Sla het document op, sluit het en koppel daarna de bril los van uw pc (veilig uitwerpen/ ontkoppelen).

 6. Start de bril direct nogmaals op, de nieuwe tijd wordt ingesteld tijdens het opstarten.

Filmen en foto’s maken

 1. Indien de bril nog uit staat drukt u 2 seconden op de knop om de bril aan te zetten. Het blauwe lampje gaat branden. De bril staat nu in de stand-by modus.

 2. Druk 1 keer op de knop, het blauwe lampje gaat even uit. Er wordt nu een foto gemaakt.

 3. Houd de knop 2 seconden ingedrukt, het blauwe lampje knippert 3 keer en gaat dan uit. De bril is nu aan het filmen.

 4. Om te stoppen met filmen drukt u weer op de knop, de bril gaat terug naar de stand-by modus, van hieruit kunt u eventueel opnieuw beginnen met filmen door op de knop te drukken. Of u houd de knop enkele seconden ingedrukt, het blauwe lampje knippert dan 2 keer, en de bril gaat uit. Uitschakelen kan zowel in de stand-by modus als tijdens het filmen door de knop 5 seconden in te drukken.

Opnames bekijken

 1. Verbind de bril via de USB kabel opnieuw met uw pc of laptop, en ga naar de root van het geheugen in de camera. Alle opnames staan in de map DCIM. Indien de opnames schokkend worden weergegeven kunt u ze eerst kopiëren naar uw pc.